ZALEW MOŻLIWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 8961593413

ul. Chłopska 2
55-081 Milin
Polska


Adres e-mail: wgruszka@gmail.com
Numer telefonu: +48693687921

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000831304 przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Blue Media S.A.)